Pengakuan Yesus Sebagai Utusan Tuhan?

642 views

Markus 9:37 “siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-ku, ia menyambut aku. dan barangsiapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.”

Matius 10:40 “barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.

Yohanes 5:30 “aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri; aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakiman-ku adil, sebab aku tidak menuruti kehendak-ku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku”.

Lukas 10:16 “barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku; dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku,; dan barangsiapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku.

Dan Allah SWT juga sudah berfirman dalam Al Quran

Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: “Ini adalah sihir yang nyata.” (Qs Ash Shaf 6)

Tags: #Yesus Sebagai Utusan Tuhan

Ke Halaman Selanjutnya :